RVS Afvoergoten
Maatwerk uit eigen fabriek

MODEL: END-OAG-OYG

Zware industriële belasting
STANDAARD KENMERKEN

Ze zijn modulair met elkaar verbonden in een doorlopend afvalwaterafvoersysteem met een maximale lengte van 2500 mm.
Doorlopende rioleringssystemen kunnen op elkaar worden aangesloten via sleufflenzen voorzien van Teflon pakkingen. Hierdoor kan het waterdichte drainagesysteem op de gewenste lengte worden gebracht.

Type 1: Gootbreedte 135 mm
Type 2: Gootbreedte 150 mm
Type 3: Gootbreedte 175 mm
Type 4: Gootbreedte 200 mm
Type 5: Gootbreedte 250 mm
Type 6: Gootbreedte wordt op speciaal verzoek geproduceerd

Met een roostergoot met een diepte van minimaal 55 mm en een maximale diepte van 250 mm is het mogelijk een continu rioolafvoersysteem te realiseren met een maximale lengte van 18000 mm met een constant afschot van 0,6% naar de uitmonding.
Doorlopend – doorlopende afvalwaterafvoersystemen kunnen in gewenste afmetingen worden gemaakt, mits de helling voldoet aan de minimale en maximale diepte.
In het vast afschot, variabele diepte vuilwaterafvoersysteem worden RVS gootelementen vervaardigd met een constant afschot van 0,6% in de richting van de uitloopbak, tenzij anders gevraagd.
Het geulhelling en de minimale en maximale geuldieptes kunnen in gewenste afmetingen worden gemaakt, mits deze binnen de geldende afmetingen blijven.
OPTIES
Optioneel kan deit rooster gemaakt worden van RVS AISI 316 kwaliteit.